زیست شناسی و...
زیست شناسی دبیرستان-نمونه سوالات کنکور -آزمون های تستی- نمونه سوالات امتحانی
قالب وبلاگ
يك گروه از پژوهشگران روش تازه و بديعي براي تهيه تصاوير سه بعدي از درون هسته سلولها تهيه كرده‌اند كه به متخصصان ژنتيك امكان مي‌دهد شناخت دقيق تري از شرايط درون هسته سلولها پيدا كنند.

آندرئاس بولزر و همكارانش روشي را براي رنگ آميزي با استفاده از مواد فلوئورسان پيدا كرده‌اند كه اجازه مي‌دهد همه كروموزوم‌ها در نقاط كليدي در دورن چرخه سلول مشاهده شوند در حالي كه موقعيت و شكل محدوده هر كروموزوم محفوظ باقي مي‌ماند.

اين محققان با استفاده از سلولهاي فيبروبلاست يعني ياخته‌هاي تارزا كه در توليد تارهاي درون سلول نقش دارند موقعيت همه كرموزوم‌ها را در درون هسته سلولهايي كه از تكثير باز ايستاده بودند مورد بررسي قرار دادند.

اين سلولهاي تارزا يا تار رويان با استفاده از نمونه‌برداري (بايوپسي) به دست آمده بود و در درون ظروف آزمايشگاهي كشت داده شده بود.

در اين بررسي مشاهده شد كروموزوم‌هاي كوچك در سلولهاي فيبروبلاستي كه از تكثير بازمانده‌اند در محلي نزديك به مركز هسته سلول به يكديگر متصل مي شوند در حالي كه كروموزوم‌هاي بزرگتر در اطراف لبه‌هاي هسته سلول مجتمع مي‌گردند.

انواع محتلف سلولها انواع متفاوت از گردهمايي كروموزومهارا به نمايش در مي‌آورند و هرچند شكل هسته سلول تغيير مي‌كند، مثلا در سلولهاي فيبروبلاست پهن و مسطح است در حالي كه در سلولهاي لنفوسيت گرد است، اما اين تفاوت هندسه هسته سلول نمي‌تواند اين تفاوت در موقعيت كروموزوم‌ها را توضيح دهد.

علت اين است كه زماني كه اين محققان با استفاده از الگوهاي رايانه‌اي اقدام به بازسازي شرايط درون سلول كردند مشاهده نمودند كروموزوم‌هاي كوچك در اطراف حاشيه هسته سلول جمع مي‌شوند كه درست خلاف آن چيزي بود كه در عمل مشاهده مي‌شد.

به اعتقاد اين محققان احتملا چگالي ژنهاي درون سلول و موقعيت اين ژنها بر روي مولكول دي ان آ درون سلول، در خصوص جايگاه كروموزوم‌ها تاثير دارد.

به عبارت ديگر به نظر مي‌رسد آن بخش از نواحي فقير از نظر ژنها تمايل دارند در اطراف مركز هسته سلول جمع شوند، در حالي كه بخشهاي غني از نظر ژنها به سمت بيرون از مركز ميل مي‌كنند.

اين محققان پيش بيني مي‌كنند بررسي تصاوير سه بعدي به پژوهشگران امكان مي‌دهد موقعيت ژنها را با نحوه آشكار شدن آثار آنها مرتبط سازند.

[ یکشنبه ۱۳۸۴/۰۲/۲۵ ] [ 22:12 ] [ نصرت ]
درباره وبلاگ

این وبلاگ به موضوعات زیست شناسی به خصوص زیست شناسی دبیرستان ،کنکور و سایر مطالب مربوط به زیست شناسی می پردازد.
ازشما بازدیدکنندگان محترم و همکاران گرامی خواهشمندم با نظرات خویش مشوق و راهنمای من باشید.
با تشکر- نصرت
موضوعات وب
دانلود قالب
امکانات وب